Pomáháme

Jsme přesvědčeni, že úspěšné podnikání je závazek. Nejen vůči klientům a vlastním zaměstnancům, ale také vůči třetím osobám a nakonec i celé společnosti. Snažíme se však, aby naše proklamovaná společenská odpovědnost nebyla jen prázdným pojmem, tak jak tomu v mnoha případech bývá.

Pomáháme dobrým projektům

Jsme partnery občanského sdružení Asociace dospělých pro hyperaktivní děti.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti vznikla především proto, aby rozšířila, sjednotila a systematizovala informace o problematice ADHD mezi širokou veřejností. Informovanost je totiž v boji s touto poměrně rozšířenou poruchou klíčovou zbraní. Vysoké procento dětí s ADHD a často nepřesné či nedostatečné informace se staly hnacím motorem ke vzniku této expertní organizace, která v kontextu ADHD nemá v České republice obdoby.

www.adehade.cz

Pomáháme i advokátům

Na našem webu i v osobní komunikaci s klienty dáváme na zvážení těm, kteří nemají vlastního advokáta, spolupráci s vybranými advokátními kancelářemi, s nimiž naši bývalí klienti dotáhli řadu sporu do úspěšného konce. Smyslem této naší činnosti je pomáhat těm, kteří si díky své práci i svému přístupu k zákazníkům zaslouží podporu a propagaci. Záměrem je pak rovněž usnadnit klientům bez předchozí zkušenosti v oboru orientovat se v nabídce trhu.

Pomáháme nám všem

Podporujeme aktivitu Řídím dobře.

Projekt Řídím dobře je evropský projekt společenské odpovědnosti, jehož hlavním záměrem je aktivně přispět ke snižování počtu dopravních nehod aktivním zapojením každého účastníka silničního provozu, především řidičů, chodců, pasažérů a dalších. Tento projekt vznikl jako soukromá občanská aktivita, u jeho zrodu nestála žádná státní instituce, ani legislativní norma.

www.ridimdobre.cz